Besavne debelostijene cijevi

Šifra Artikl kg/m
NSR26X4 NAHTL. STAHLR. 2448 26.9X4 S355J2H DIN EN 10210 2,26
NSR26X5 NAHTL. STAHLR. 2448 26.9X5 S355J2H DIN EN 10210 2,7
NSR30X4 NAHTL. STAHLR. 2448 30X4 S355J2H DIN EN 10210 2,56
NSR30X5 NAHTL. STAHLR. 2448 30X5 S355J2H DIN EN 10210 3,08
NSR30X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 30X6.3 S355J2H DIN EN 10210 3,68
NSR30X8 NAHTL. STAHLR. 2448 30X8 S355J2H DIN EN 10210 4,34
NSR31X4 NAHTL. STAHLR. 2448 31.8X4 S355J2H DIN EN 10210 2,74
NSR31X5 NAHTL. STAHLR. 2448 31.8X5 S355J2H DIN EN 10210 3,3
NSR31X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 31.8X6.3 S355J2H DIN EN 10210 3,96
NSR33X3.2 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X3.2 S355J2H DIN EN 10210 2,41
NSR33X3.6 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X3.6 S355J2H DIN EN 10210 2,67
NSR33X4 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X4 S355J2H DIN EN 10210 2,93
NSR33X5 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X5 S355J2H DIN EN 10210 3,54
NSR33X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X6.3 S355J2H DIN EN 10210 4,26
NSR33X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X7.1 S355J2H DIN EN 10210 4,66
NSR33X8 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X8 S355J2H DIN EN 10210 5,07
NSR33X10 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X10 S355J2H DIN EN 10210 5,84
NSR38X4 NAHTL. STAHLR. 2448 38X4 S355J2H DIN EN 10210 3,35
NSR38X5 NAHTL. STAHLR. 2448 38X5 S355J2H DIN EN 10210 4,07
NSR38X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 38X6.3 S355J2H DIN EN 10210 4,93
NSR38X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 38X7.1 S355J2H DIN EN 10210 5,41
NSR38X8 NAHTL. STAHLR. 2448 38X8 S355J2H DIN EN 10210 5,92
NSR42X3.2 NAHTL. STAHLR. 2448 42.4X3.2 S355J2H DIN EN 10210 3,09
NSR42X4 NAHTL. STAHLR. 2448 42.4X4 S355J2H DIN EN 10210 3,79
NSR42X5 NAHTL. STAHLR. 2448 42.4X5 S355J2H DIN EN 10210 4,61
NSR42X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 42.4X6.3 S355J2H DIN EN 10210 5,61
NSR42X8 NAHTL. STAHLR. 2448 42.4X8 S355J2H DIN EN 10210 6,79
NSR42X10 NAHTL. STAHLR. 2448 42.4X10 S355J2H DIN EN 10210 7,99
NSR44X4 NAHTL. STAHLR. 2448 44.5X4 S355J2H DIN EN 10210 4
NSR44X5 NAHTL. STAHLR. 2448 44.5X5 S355J2H DIN EN 10210 4,87
NSR44X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 44.5X6.3 S355J2H DIN EN 10210 5,94
NSR44X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 44.5X7.1 S355J2H DIN EN 10210 6,55
NSR44X8 NAHTL. STAHLR. 2448 44.5X8 S355J2H DIN EN 10210 7,2
NSR44X10 NAHTL. STAHLR. 2448 44.5X10 S355J2H DIN EN 10210 8,51
NSR48X3.2 NAHTL. STAHLR. 2448 48.3X3.2 S355J2H DIN EN 10210 3,56
NSR48X4 NAHTL. STAHLR. 2448 48.3X4 S355J2H DIN EN 10210 4,37
NSR48X5 NAHTL. STAHLR. 2448 48.3X5 S355J2H DIN EN 10210 5,34
NSR48X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 48.3X6.3 S355J2H DIN EN 10210 6,53
NSR48X8 NAHTL. STAHLR. 2448 48.3X8 S355J2H DIN EN 10210 7,95
NSR51X3.6 NAHTL. STAHLR. 2448 51X3.6 S355J2H DIN EN 10210 4,21
NSR51X4 NAHTL. STAHLR. 2448 51X4 S355J2H DIN EN 10210 4,64
NSR51X5 NAHTL. STAHLR. 2448 51X5 S355J2H DIN EN 10210 5,67
NSR51X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 51X6.3 S355J2H DIN EN 10210 6,94
NSR51X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 51X7.1 S355J2H DIN EN 10210 7,69
NSR51X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 51X8.8 S355J2H DIN EN 10210 9,16
NSR51X10 NAHTL. STAHLR. 2448 51X10 S355J2H DIN EN 10210 10,1
NSR51X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 51X12.5 S355J2H DIN EN 10210 11,9
NSR54X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 54X6.3 S355J2H DIN EN 10210 7,41
NSR54X8 NAHTL. STAHLR. 2448 54X8 S355J2H DIN EN 10210 9,08
NSR57X4 NAHTL. STAHLR. 2448 57X4 S355J2H DIN EN 10210 5,23
NSR57X5 NAHTL. STAHLR. 2448 57X5 S355J2H DIN EN 10210 6,41
NSR57X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 57X6.3 S355J2H DIN EN 10210 7,88
NSR57X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 57X7.1 S355J2H DIN EN 10210 8,74
NSR57X8 NAHTL. STAHLR. 2448 57X8 S355J2H DIN EN 10210 9,67
NSR57X10 NAHTL. STAHLR. 2448 57X10 S355J2H DIN EN 10210 11,6
NSR57X11 NAHTL. STAHLR. 2448 57X11 S355J2H DIN EN 10210 12,5
NSR57X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 57X12.5 S355J2H DIN EN 10210 13,7
NSR60X3.2 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X3.2 S355J2H DIN EN 10210 4,51
NSR60X3.6 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X3.6 S355J2H DIN EN 10210 5,03
NSR60X4 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X4 S355J2H DIN EN 10210 5,55
NSR60X4.5 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X4.5 S355J2H DIN EN 10210 6,19
NSR60X5 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X5 S355J2H DIN EN 10210 6,82
NSR60X5.6 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X5.6 S355J2H DIN EN 10210 7,55
NSR60X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X6.3 S355J2H DIN EN 10210 8,39
NSR60X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X7.1 S355J2H DIN EN 10210 9,32
NSR60X8 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X8 S355J2H DIN EN 10210 10,3
NSR60X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X8.8 S355J2H DIN EN 10210 11,2
NSR60X10 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X10 S355J2H DIN EN 10210 12,4
NSR60X11 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X11 S355J2H DIN EN 10210 13,4
NSR60X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X12.5 S355J2H DIN EN 10210 14,7
NSR60X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 60.3X14.2 S355J2H DIN EN 10210 16,1
NSR63X3.2 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X3.2 S355J2H DIN EN 10210 4,76
NSR63X4 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X4 S355J2H DIN EN 10210 5,87
NSR63X5 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X5 S355J2H DIN EN 10210 7,21
NSR63X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X6.3 S355J2H DIN EN 10210 8,89
NSR63X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X7.1 S355J2H DIN EN 10210 9,88
NSR63X8 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X8 S355J2H DIN EN 10210 10,9
NSR63X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X8.8 S355J2H DIN EN 10210 11,9
NSR63X10 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X10 S355J2H DIN EN 10210 13,2
NSR63X11 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X11 S355J2H DIN EN 10210 14,2
NSR63X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X12.5 S355J2H DIN EN 10210 15,7
NSR63X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X14.2 S355J2H DIN EN 10210 17,3
NSR70X3.2 NAHTL. STAHLR. 2448 70X3.2 S355J2H DIN EN 10210 5,27
NSR70X3.6 NAHTL. STAHLR. 2448 70X3.6 S355J2H DIN EN 10210 5,9
NSR70X4 NAHTL. STAHLR. 2448 70X4 S355J2H DIN EN 10210 6,51
NSR70X5 NAHTL. STAHLR. 2448 70X5 S355J2H DIN EN 10210 8,01
NSR70X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 70X6.3 S355J2H DIN EN 10210 9,9
NSR70X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 70X7.1 S355J2H DIN EN 10210 11
NSR70X8 NAHTL. STAHLR. 2448 70X8 S355J2H DIN EN 10210 12,2
NSR70X10 NAHTL. STAHLR. 2448 70X10 S355J2H DIN EN 10210 14,8
NSR70X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 70X12.5 S355J2H DIN EN 10210 17,7
NSR70X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 70X14.2 S355J2H DIN EN 10210 19,5
NSR70X16 NAHTL. STAHLR. 2448 70X16 S355J2H DIN EN 10210 21,3
NSR70X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 70X17.5 S355J2H DIN EN 10210 22,7
NSR70X20 NAHTL. STAHLR. 2448 70X20 S355J2H DIN EN 10210 24,7
NSR76X3.2 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X3.2 S355J2H DIN EN 10210 5,75
NSR76X3.6 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X3.6 S355J2H DIN EN 10210 6,44
NSR76X4 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X4 S355J2H DIN EN 10210 7,11
NSR76X4.5 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X4.5 S355J2H DIN EN 10210 7,95
NSR76X5 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X5 S355J2H DIN EN 10210 8,77

NSR76X5.6 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X5.6 S355J2H DIN EN 10210 9,74
NSR76X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X6.3 S355J2H DIN EN 10210 10,8
NSR76X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X7.1 S355J2H DIN EN 10210 12,1
NSR76X8 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X8 S355J2H DIN EN 10210 13,4
NSR76X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X8.8 S355J2H DIN EN 10210 14,6
NSR76X10 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X10 S355J2H DIN EN 10210 16,3
NSR76X11 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X11 S355J2H DIN EN 10210 17,7
NSR76X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X12.5 S355J2H DIN EN 10210 19,6
NSR76X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X14.2 S355J2H DIN EN 10210 21,7
NSR76X16 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X16 S355J2H DIN EN 10210 23,7
NSR76X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X17.5 S355J2H DIN EN 10210 25,3
NSR76X20 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X20 S355J2H DIN EN 10210 27,7
NSR82X5 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X5 S355J2H DIN EN 10210 9,56
NSR82X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X6.3 S355J2H DIN EN 10210 11,8
NSR82X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X7.1 S355J2H DIN EN 10210 13,2
NSR82X8 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X8 S355J2H DIN EN 10210 14,7
NSR82X10 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X10 S355J2H DIN EN 10210 17,9
NSR82X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X12.5 S355J2H DIN EN 10210 21,6
NSR82X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X14.2 S355J2H DIN EN 10210 23,9
NSR82X16 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X16 S355J2H DIN EN 10210 26,2
NSR82X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X17.5 S355J2H DIN EN 10210 28,1
NSR82X20 NAHTL. STAHLR. 2448 82.5X20 S355J2H DIN EN 10210 30,8
NSR88X3.6 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X3.6 S355J2H DIN EN 10210 7,57
NSR88X4 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X4 S355J2H DIN EN 10210 8,38
NSR88X5 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X5 S355J2H DIN EN 10210 10,3
NSR88X5.6 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X5.6 S355J2H DIN EN 10210 11,5
NSR88X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X6.3 S355J2H DIN EN 10210 12,8
NSR88X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X7.1 S355J2H DIN EN 10210 14,3
NSR88X8 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X8 S355J2H DIN EN 10210 16
NSR88X10 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X10 S355J2H DIN EN 10210 19,5
NSR88X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X12.5 S355J2H DIN EN 10210 23,6
NSR88X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X14.2 S355J2H DIN EN 10210 26,2
NSR88X16 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X16 S355J2H DIN EN 10210 28,8
NSR88X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X17.5 S355J2H DIN EN 10210 30,8
NSR88X20 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X20 S355J2H DIN EN 10210 34
NSR88X25 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X25 S355J2H DIN EN 10210 39,4
NSR95X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 95X6.3 S355J2H DIN EN 10210 13,78
NSR95X10 NAHTL. STAHLR. 2448 95X10 S355J2H DIN EN 10210 20,95
NSR95X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 95X12.5 S355J2H DIN EN 10210 25,4
NSR95X14.2 NAHTL. STAHLROHR 2448 95X14.2 S355J2H DIN EN 10210 28,29
NSR101X4 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X4 S355J2H DIN EN 10210 9,63
NSR101X5 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X5 S355J2H DIN EN 10210 11,9
NSR101X5.6 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X5.6 S355J2H DIN EN 10210 13,3
NSR101X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X6.3 S355J2H DIN EN 10210 14,8
NSR101X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X7.1 S355J2H DIN EN 10210 16,5
NSR101X8 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X8 S355J2H DIN EN 10210 18,5
NSR101X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X8.8 S355J2H DIN EN 10210 20,1
NSR101X10 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X10 S355J2H DIN EN 10210 22,6
NSR101X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X12.5 S355J2H DIN EN 10210 27,5
NSR101X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X14.2 S355J2H DIN EN 10210 30,6
NSR101X16 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X16 S355J2H DIN EN 10210 33,8
NSR101X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X17.5 S355J2H DIN EN 10210 36,3
NSR101X20 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X20 S355J2H DIN EN 10210 40,2
NSR101X25 NAHTL. STAHLR. 2448 101.6X25 S355J2H DIN EN 10210 47,2
NSR108X5 NAHTL. STAHLR. 2448 108X5 S355J2H DIN EN 10210 12,7
NSR108X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 108X6.3 S355J2H DIN EN 10210 15,8
NSR108X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 108X7.1 S355J2H DIN EN 10210 17,7
NSR108X8 NAHTL. STAHLR. 2448 108X8 S355J2H DIN EN 10210 19,7
NSR108X10 NAHTL. STAHLR. 2448 108X10 S355J2H DIN EN 10210 24,2
NSR108X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 108X12.5 S355J2H DIN EN 10210 29,4
NSR108X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 108X14.2 S355J2H DIN EN 10210 32,8
NSR108X16 NAHTL. STAHLR. 2448 108X16 S355J2H DIN EN 10210 36,3
NSR108X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 108X17.5 S355J2H DIN EN 10210 39,1
NSR108X20 NAHTL. STAHLR. 2448 108X20 S355J2H DIN EN 10210 43,4
NSR108X25 NAHTL. STAHLR. 2448 108X25 S355J2H DIN EN 10210 51,2
NSR114X4.5 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X4.5 S355J2H DIN EN 10210 12,2
NSR114X5 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X5 S355J2H DIN EN 10210 13,5
NSR114X5.6 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X5.6 S355J2H DIN EN 10210 15
NSR114X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X6.3 S355J2H DIN EN 10210 16,8
NSR114X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X7.1 S355J2H DIN EN 10210 18,8
NSR114X8 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X8 S355J2H DIN EN 10210 21
NSR114X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X8.8 S355J2H DIN EN 10210 22,9
NSR114X10 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X10 S355J2H DIN EN 10210 25,7
NSR114X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X12.5 S355J2H DIN EN 10210 31,4
NSR114X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X14.2 S355J2H DIN EN 10210 35,1
NSR114X16 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X16 S355J2H DIN EN 10210 38,8
NSR114X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X17.5 S355J2H DIN EN 10210 41,8
NSR114X20 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X20 S355J2H DIN EN 10210 46,5
NSR114X22.2 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X22.2 S355J2H DIN EN 10210 50,4
NSR114X25 NAHTL. STAHLR. 2448 114.3X25 S355J2H DIN EN 10210 55,1
NSR121X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 121X6.3 S355J2H DIN EN 10210 17,8
NSR121X8 NAHTL. STAHLR. 2448 121X8 S355J2H DIN EN 10210 22,3
NSR121X10 NAHTL. STAHLR. 2448 121X10 S355J2H DIN EN 10210 27,4
NSR121X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 121X12.5 S355J2H DIN EN 10210 33,4
NSR121X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 121X14.2 S355J2H DIN EN 10210 37,4
NSR121X16 NAHTL. STAHLR. 2448 121X16 S355J2H DIN EN 10210 41,43
NSR121X20 NAHTL. STAHLR. 2448 121X20 S355J2H DIN EN 10210 49,81
NSR121X25 NAHTL. STAHLR. 2448 121X25 S355J2H DIN EN 10210 59,2
NSR121X30 NAHTL. STAHLR. 2448 121X30 S355J2H DIN EN 10210 67,32
NSR127X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 127X6.3 S355J2H DIN EN 10210 18,8
NSR127X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 127X7.1 S355J2H DIN EN 10210 21
NSR127X8 NAHTL. STAHLR. 2448 127X8 S355J2H DIN EN 10210 23,5
NSR127X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 127X8.8 S355J2H DIN EN 10210 25,7
NSR127X10 NAHTL. STAHLR. 2448 127X10 S355J2H DIN EN 10210 28,9
NSR127X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 127X12.5 S355J2H DIN EN 10210 35,3
NSR127X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 127X14.2 S355J2H DIN EN 10210 39,5
NSR127X16 NAHTL. STAHLR. 2448 127X16 S355J2H DIN EN 10210 43,8
NSR127X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 127X17.5 S355J2H DIN EN 10210 47,3
NSR127X20 NAHTL. STAHLR. 2448 127X20 S355J2H DIN EN 10210 52,8
NSR127X25 NAHTL. STAHLR. 2448 127X25 S355J2H DIN EN 10210 62,9
NSR127X30 NAHTL. STAHLR. 2448 127X30 S355J2H DIN EN 10210 71,8
NSR133X5 NAHTL. STAHLR. 2448 133X5 S355J2H DIN EN 10210 15,8
NSR133X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 133X6.3 S355J2H DIN EN 10210 19,7
NSR133X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 133X7.1 S355J2H DIN EN 10210 22
NSR133X8 NAHTL. STAHLR. 2448 133X8 S355J2H DIN EN 10210 24,7
NSR133X10 NAHTL. STAHLR. 2448 133X10 S355J2H DIN EN 10210 30,3
NSR133X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 133X12.5 S355J2H DIN EN 10210 37,1
NSR133X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 133X14.2 S355J2H DIN EN 10210 41,6
NSR133X16 NAHTL. STAHLR. 2448 133X16 S355J2H DIN EN 10210 46,2
NSR133X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 133X17.5 S355J2H DIN EN 10210 49,8
NSR133X20 NAHTL. STAHLR. 2448 133X20 S355J2H DIN EN 10210 55,7
NSR133X25 NAHTL. STAHLR. 2448 133X25 S355J2H DIN EN 10210 66,6
NSR133X28 NAHTL. STAHLR. 2448 133X28 S355J2H DIN EN 10210 72,5
NSR133X30 NAHTL. STAHLR. 2448 133X30 S355J2H DIN EN 10210 76,2
NSR139X5 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X5 S355J2H DIN EN 10210 16,6
NSR139X5.6 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X5.6 S355J2H DIN EN 10210 18,5
NSR139X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X6.3 S355J2H DIN EN 10210 20,7
NSR139X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X7.1 S355J2H DIN EN 10210 23,2
NSR139X8 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X8 S355J2H DIN EN 10210 26
NSR139X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X8.8 S355J2H DIN EN 10210 28,4
NSR139X10 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X10 S355J2H DIN EN 10210 32
NSR139X11 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X11 S355J2H DIN EN 10210 34,9
NSR139X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X12.5 S355J2H DIN EN 10210 39,2
NSR139X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X14.2 S355J2H DIN EN 10210 43,9
NSR139X16 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X16 S355J2H DIN EN 10210 48,8
NSR139X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X17.5 S355J2H DIN EN 10210 52,7
NSR139X20 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X20 S355J2H DIN EN 10210 59
NSR139X25 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X25 S355J2H DIN EN 10210 70,7
NSR139X30 NAHTL. STAHLR. 2448 139.7X30 S355J2H DIN EN 10210 81,2
NSR146X8 NAHTL. STAHLR. 2448 146X8 S355J2H DIN EN 10210 27,2
NSR146X10 NAHTL. STAHLR. 2448 146X10 S355J2H DIN EN 10210 33,54
NSR146X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 146X12.5 S355J2H DIN EN 10210 41,15
NSR146X16 NAHTL. STAHLR. 2448 146X16 S355J2H DIN EN 10210 51,29
NSR146X20 NAHTL. STAHLR. 2448 146X20 S355J2H DIN EN 10210 62,14
NSR146X25 NAHTL. STAHLR. 2448 146X25 74,6
NSR146X30 NAHTL. STAHLR. 2448 146X30 S355J2H DIN EN 10210 85,82
NSR152X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X6.3 S355J2H DIN EN 10210 22,7
NSR152X8 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X8 S355J2H DIN EN 10210 28,5
NSR152X10 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X10 S355J2H DIN EN 10210 35,1
NSR152X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X12.5 S355J2H DIN EN 10210 43,1
NSR152X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X14.2 S355J2H DIN EN 10210 48,4
NSR152X16 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X16 S355J2H DIN EN 10210 53,8
NSR152X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X17.5 S355J2H DIN EN 10210 58,2
NSR152X20 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X20 S355J2H DIN EN 10210 65,3
NSR152X25 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X25 S355J2H DIN EN 10210 78,5
NSR152X30 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X30 S355J2H DIN EN 10210 90,6
NSR152X40 NAHTL. STAHLR. 2448 152.4X40 S355J2H DIN EN 10210 110,87
NSR159X5 NAHTL. STAHLR. 2448 159X5 S355J2H DIN EN 10210 19
NSR159X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 159X6.3 S355J2H DIN EN 10210 23,7
NSR159X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 159X7.1 S355J2H DIN EN 10210 26,6
NSR159X8 NAHTL. STAHLR. 2448 159X8 S355J2H DIN EN 10210 29,8
NSR159X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 159X8.8 S355J2H DIN EN 10210 32,6
NSR159X10 NAHTL. STAHLR. 2448 159X10 S355J2H DIN EN 10210 36,7
NSR159X11 NAHTL. STAHLR. 2448 159X11 S355J2H DIN EN 10210 40,1
NSR159X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 159X12.5 S355J2H DIN EN 10210 45,2
NSR159X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 159X14.2 S355J2H DIN EN 10210 50,7
NSR159X16 NAHTL. STAHLR. 2448 159X16 S355J2H DIN EN 10210 56,4
NSR159X20 NAHTL. STAHLR. 2448 159X20 S355J2H DIN EN 10210 68,6
NSR159X25 NAHTL. STAHLR. 2448 159X25 S355J2H DIN EN 10210 82,6
NSR159X28 NAHTL. STAHLR. 2448 159X28 S355J2H DIN EN 10210 90,5
NSR159X30 NAHTL. STAHLR. 2448 159X30 S355J2H DIN EN 10210 95,4
NSR165X8 NAHTL. STAHLR. 2448 165.1X8 S355J2H DIN EN 10210 30,9
NSR165X10 NAHTL. STAHLR. 2448 165.1X10 S355J2H DIN EN 10210 38,2
NSR165X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 165.1X12.5 S355J2H DIN EN 10210 47,4
NSR165X20 NAHTL. STAHLR. 2448 165.1X20 S355J2H DIN EN 10210 71,6
NSR165X40 NAHTL. STAHLR. 2448 165.1X40 S355J2H DIN EN 10210 123,4
NSR168X5.6 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X5.6 S355J2H DIN EN 10210 22,5
NSR168X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X6.3 S355J2H DIN EN 10210 25,2
NSR168X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X7.1 S355J2H DIN EN 10210 28,2
NSR168X8 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X8 S355J2H DIN EN 10210 31,6
NSR168X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X8.8 S355J2H DIN EN 10210 34,6
NSR168X10 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X10 S355J2H DIN EN 10210 39
NSR168X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X12.5 S355J2H DIN EN 10210 48
NSR168X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X14.2 S355J2H DIN EN 10210 54
NSR168X16 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X16 S355J2H DIN EN 10210 60,1
NSR168X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X17.5 S355J2H DIN EN 10210 65,1
NSR168X20 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X20 S355J2H DIN EN 10210 73,1
NSR168X25 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X25 S355J2H DIN EN 10210 88,3
NSR168X30 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X30 S355J2H DIN EN 10210 102
NSR177X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X6.3 S355J2H DIN EN 10210 26,6
NSR177X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X7.1 S355J2H DIN EN 10210 29,9
NSR177X8 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X8 S355J2H DIN EN 10210 33,5
NSR177X10 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X10 S355J2H DIN EN 10210 41,4
NSR177X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X12.5 S355J2H DIN EN 10210 51
NSR177X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X14.2 S355J2H DIN EN 10210 57,3
NSR177X16 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X16 S355J2H DIN EN 10210 63,8
NSR177X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X17.5 S355J2H DIN EN 10210 69,2
NSR177X20 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X20 S355J2H DIN EN 10210 77,8
NSR177X22.2 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X22.2 S355J2H DIN EN 10210 85,2
NSR177X25 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X25 S355J2H DIN EN 10210 94,2
NSR177X28 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X28 S355J2H DIN EN 10210 103
NSR177X30 NAHTL. STAHLR. 2448 177.8X30 S355J2H DIN EN 10210 109
NSR177X36 NAHTL STAHLR. 2448 177.8X36 S355J2H DIN EN 10210 126
NSR193X6.3 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X6.3 S355J2H DIN EN 10210 29,1
NSR193X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X7.1 S355J2H DIN EN 10210 32,7
NSR193X8 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X8 S355J2H DIN EN 10210 36,6
NSR193X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X8.8 S355J2H DIN EN 10210 40,1
NSR193X10 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X10 S355J2H DIN EN 10210 45,3
NSR193X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X12.5 S355J2H DIN EN 10210 55,9
NSR193X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X14.2 S355J2H DIN EN 10210 62,9
NSR193X16 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X16 S355J2H DIN EN 10210 70,1
NSR193X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X17.5 S355J2H DIN EN 10210 76
NSR193X20 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X20 S355J2H DIN EN 10210 85,7
NSR193X22.2 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X22.2 S355J2H DIN EN 10210 93,9
NSR193X25 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X25 S355J2H DIN EN 10210 104
NSR193X30 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X30 S355J2H DIN EN 10210 121
NSR193X36 NAHTL. STAHLR. 2448 193.7X36 S355J2H DIN EN 10210 140
NSR203X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 203X7.1 S355J2H DIN EN 10210 34,3
NSR203X8 NAHTL. STAHLR. 2448 203X8 S355J2H DIN EN 10210 38,47
NSR203X10 NAHTL. STAHLR. 2448 203X10 S355J2H DIN EN 10210 47,59
NSR203X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 203X12.5 S355J2H DIN EN 10210 58,72
NSR203X16 NAHTL. STAHLR. 2448 203X16 S355J2H DIN EN 10210 73,78
NSR203X20 NAHTL. STAHLR. 2448 203X20 S355J2H DIN EN 10210 90,26
NSR203X25 NAHTL. STAHLR. 2448 203X25 S355J2H DIN EN 10210 109,74
NSR203X30 NAHTL. STAHLR. 2448 203X30 S355J2H DIN EN 10210 127,99
NSR216X10 NAHTL. STAHLR. 2448 216X10 S355J2H DIN EN 10210 50,8
NSR216X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 216.0X12.5 S355J2H DIN EN 10210 62,7
NSR216X16 NAHTL. STAHLR. 2448 216X16 S355J2H DIN EN 10210 78,91
NSR216X20 NAHTL. STAHLR. 2448 216X20 S355J2H DIN EN 10210 96,67
NSR216X30 NAHTL. STAHLR. 2448 216X30 S355J2H DIN EN 10210 137,6
NSR219X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X7.1 S355J2H DIN EN 10210 37,1
NSR219X8 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X8 S355J2H DIN EN 10210 41,6
NSR219X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X8.8 S355J2H DIN EN 10210 45,6
NSR219X10 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X10 S355J2H DIN EN 10210 51,6
NSR219X11 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X11 S355J2H DIN EN 10210 56,5
NSR219X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X12.5 S355J2H DIN EN 10210 63,7
NSR219X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X14.2 S355J2H DIN EN 10210 71,8
NSR219X16 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X16 S355J2H DIN EN 10210 80,1
NSR219X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X17.5 S355J2H DIN EN 10210 87
NSR219X20 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X20 S355J2H DIN EN 10210 98,2
NSR219X22.2 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X22.2 S355J2H DIN EN 10210 108
NSR219X25 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X25 S355J2H DIN EN 10210 120
NSR219X30 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X30 S355J2H DIN EN 10210 140
NSR219X36 NAHTL. STAHR. 2448 219.1X36 S355J2H DIN EN 10210 163
NSR219X40 NAHTL. STAHLR. 2448 219.1X40 S355J2H DIN EN 10210 176,6
NSR229X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 229X12.5 S355J2H DIN EN 10210 66,74
NSR229X16 NAHTL. STAHLR. 2448 229X16 S355J2H DIN EN 10210 84,04
NSR229X20 NAHTL. STAHLR. 2448 229X20 S355J2H DIN EN 10210 103,08
NSR229X25 NAHTL. STAHLR. 2448 229X25 S355J2H DIN EN 10210 125,77
NSR229X30 NAHTL. STAHLR. 2448 229X30 S355J2H DIN EN 10210 147,22
NSR241X16 NAHTL. STAHLR. 2448 241X16 S355J2H DIN EN 10210 88,78
NSR241X20 NAHTL. STAHLR. 2448 241X20 S355J2H DIN EN 10210 109
NSR241X25 NAHTL. STAHLR. 2448 241X25 S355J2H DIN EN 10210 133,16
NSR241X30 NAHTL. STAHLR. 2448 241X30 S355J2H DIN EN 10210 156,11
NSR244X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X7.1 S355J2H DIN EN 10210 41,6
NSR244X8 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X8 S355J2H DIN EN 10210 46,7
NSR244X10 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X10 S355J2H DIN EN 10210 57,8
NSR244X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X12.5 S355J2H DIN EN 10210 71,5
NSR244X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X14.2 S355J2H DIN EN 10210 80,6
NSR244X16 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X16 S355J2H DIN EN 10210 90,2
NSR244X20 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X20 S355J2H DIN EN 10210 111
NSR244X25 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X25 S355J2H DIN EN 10210 135
NSR244X30 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X30 S355J2H DIN EN 10210 159
NSR244X36 NAHTL. STAHLR. 2448 244.5X36 S355J2H DIN EN 10210 185
NSR267X8 NAHTL. STAHLR. 2448 267X8 S355J2H DIN EN 10210 50,9
NSR267X10 NAHTL. STAHLR. 2448 267X10 S355J2H DIN EN 10210 63,4
NSR267X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 267X12.5 S355J2H DIN EN 10210 79
NSR267X20 NAHTL. STAHLR. 2448 267X20 S355J2H DIN EN 10210 122
NSR267X25 NAHTL. STAHLR. 2448 267X25 S355J2H DIN EN 10210 150
NSR267X30 NAHTL. STAHLR. 2448 267X30 S355J2H DIN EN 10210 175
NSR273X7.1 NAHTL. STAHLR. 2448 273X7.1 S355J2H DIN EN 10210 46,6
NSR273X8 NAHTL. STAHLR. 2448 273X8 S355J2H DIN EN 10210 52,3
NSR273X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 273X8.8 S355J2H DIN EN 10210 57,3
NSR273X10 NAHTL. STAHLR. 2448 273X10 S355J2H DIN EN 10210 64,9
NSR273X11 NAHTL. STAHLR. 2448 273X11 S355J2H DIN EN 10210 71,1
NSR273X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 273X12.5 S355J2H DIN EN 10210 80,3
NSR273X16 NAHTL. STAHLR. 2448 273X16 S355J2H DIN EN 10210 101
NSR273X17.5 NAHTL. STAHLR. 2448 273X17.5 S355J2H DIN EN 10210 110
NSR273X20 NAHTL. STAHLR. 2448 273X20 S355J2H DIN EN 10210 125
NSR273X25 NAHTL. STAHLR. 2448 273X25 S355J2H DIN EN 10210 153
NSR273X30 NAHTL. STAHLR. 2448 273X30 S355J2H DIN EN 10210 180
NSR292X10 NAHTL. STAHLR. 2448 292X10 S355J2H DIN EN 10210 69,54
NSR292X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 292X12.5 S355J2H DIN EN 10210 86,2
NSR292X16 NAHTL. STAHLR. 2448 292X16 S355J2H DIN EN 10210 108,9
NSR292X20 NAHTL. STAHLR. 2448 292X20 S355J2H DIN EN 10210 134,15
NSR292X25 NAHTL. STAHLR. 2448 292X25 S355J2H DIN EN 10210 164,61
NSR292X30 NAHTL. STAHLR. 2448 292X30 S355J2H DIN EN 10210 193,83
NSR292X36 NAHTL. STAHLR. 2448 292X36 S355J2H DIN EN 10210 227,27
NSR298X8 NAHTL. STAHLR. 2448 298.5X8 S355J2H DIN EN 10210 57,1
NSR298X10 NAHTL. STAHLR. 2448 298.5X10 S355J2H DIN EN 10210 71,1
NSR298X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 298.5X12.5 S355J2H DIN EN 10210 88,8
NSR298X20 NAHTL. STAHLR. 2448 298.5X20 S355J2H DIN EN 10210 137
NSR298X25 NAHTL. STAHLR. 2448 298.5X25 S355J2H DIN EN 10210 170
NSR298X30 NAHTL. STAHLR. 2448 298.5X30 S355J2H DIN EN 10210 199
NSR305X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 305X12.5 S355J2H DIN EN 10210 90,16
NSR305X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 305X14.2 S355J2H DIN EN 10210 101,83
NSR305X16 NAHTL. STAHLR. 2448 305X16 S355J2H DIN EN 10210 114,03
NSR305X20 NAHTL. STAHLR. 2448 305X20 S355J2H DIN EN 10210 140,56
NSR305X25 NAHTL. STAHLR. 2448 305X25 S355J2H DIN EN 10210 172,62
NSR305X30 NAHTL. STAHLR. 2448 305X30 S355J2H DIN EN 10210 203,45
NSR323X8 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X8 S355J2H DIN EN 10210 62,3
NSR323X8.8 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X8.8 S355J2H DIN EN 10210 68,4
NSR323X10 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X10 S355J2H DIN EN 10210 77,4
NSR323X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X12.5 S355J2H DIN EN 10210 96
NSR323X16 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X16 S355J2H DIN EN 10210 121
NSR323X20 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X20 S355J2H DIN EN 10210 150
NSR323X25 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X25 S355J2H DIN EN 10210 184
NSR323X30 NAHTL. STAHLR. 2448 323.9X30 S355J2H DIN EN 10210 217
NSR355X10 NAHTL. STAHLR. 2448 355.6X10 S355J2H DIN EN 10210 85,2
NSR355X12.5 NAHTL. STAHLR. 2448 355.6X12.5 S355J2H DIN EN 10210 106
NSR355X14.2 NAHTL. STAHLR. 2448 355.6X14.2 S355J2H DIN EN 10210 120
NSR355X16 NAHTL. STAHLR. 2448 355.6X16 S355J2H DIN EN 10210 134
NSR355X20 NAHTL. STAHLR. 2448 355.6X20 S355J2H DIN EN 10210 166
NSR355X25 NAHTL. STAHLR. 2448 355.6X25 S355J2H DIN EN 10210 204
NSR355X30 NAHTL. STAHLR. 2448 355.6X30 S355J2H DIN EN 10210 241
NSR406X20 NAHTL. STAHLR. 2448 406.4X20 S355J2H DIN EN 10210 191
NSR406X25 NAHTL. STAHLR. 2448 406.4X25 S355J2H DIN EN 10210 235
NSR406X30 NAHTL. STAHLR. 2448 406.4X30 S355J2H DIN EN 10210 278
NSR63X8ST52 NAHTL. STAHLR. 2448 63.5X8 ST52 ST 52.0 DIN 1629/10-84 10,9
NSR76X8ST52 NAHTL. STAHLR. 2448 76.1X8 ST 52.0 DIN 1629/10-84 13,4
NSR168X20ST52 NAHTL. STAHLR. 2448 168.3X20 ST 52.0 DIN 1629/10-84 73,1
NSR203X20ST52 NAHTL. STAHLR. 2448 203X20 ST 52.0 DIN 1629/10-84 90,26
NSR273X8.8ST52 NAHTL. STAHLR. 2448 273X8.8 ST 52.0 DIN 1629/10-84 57,3
NSR33X6.3ST37 NAHTL. STAHLR. 2448 33.7X6.3 ST 37.0 S DIN 1629-10/84 4,26
NSR88X4ST37 NAHTL. STAHLR. 2448 88.9X4 ST 37.0 S DIN 1629-10/84 8,38